trešdiena, 2012. gada 17. oktobris

Anrī Žakobs

Anrī Žakobs (Henri Jacob, 1753 – 1824, meistars no 1779) Strādājis Parīzē, Luija XVI - klasicisma stilā, 18.gs beigās. Interesanti atzīmēt, ka tikai 20 gs. franču zinātniekiem izdevās noskaidrot, ka Ž. Žakoba  (Georges Jacob) manieri kopējis kāds viņa uzvārda brālis Anrī Žakobs, kurš darījis visu, lai tikai pasūtītāji neatšķirtu abus uzņēmumus. Tomēr jāatzīst, ka arī Anrī Žakoba darbi bija tik labi, ka viņš pats sāka saņemt pasūtījumus no galma. Ne velti francūži simtu piecdesmit gadus Anrī darbus pierakstīja Ž. Žakobam. Lielisks Anrī Žakoba darbu paraugs ir atzveltnes krēsli, krēsli un guļamistabas iekārta, ko viņš izgatavoja Pavlovskas pilij Pēterburgā.Анри Жакоб (Henri Jacob, 1753 – 1824, мастер с 1779) работал в Париже, неоклассицистском стиле Людовика XVI. Анри Жакоб являлся самым известным фальсификатором клейма Жоржа Жакоба (Georges Jacob) был его однофамилиц. Качество мебели мастерских Анри Жакоба ни чуть не уступало качеству его знаменитого предшественника, и он получал заказы от двора и высокопоставленных лиц. Блестящими образцами творчества Анри Жакоба является обстановка дворца в Павловске.Anrī Žakobs (Henri Jacob, 1753 – 1824, meistars no 1779) Strādājis Parīzē, Luija XVI - klasicisma stilā

Анри Жакоб (Henri Jacob, 1753 – 1824, мастер с 1779) работал в Париже, неоклассицистском стиле Людовика XVI.


Henri Jacob, Period : Paris, Directoire period, end of 18th century. Material : mahogany. Stamp : H. JACOB.Анри Жакоб (Henri Jacob, 1753 – 1824, мастер с 1779) обстановка дворца в Павловске
Pavlovskas pils pie Sankt-Pēterburgas

Henri Jacob  furniture, Pavlovsk Palace

Anrī Žakobs (Henri Jacob, 1753 – 1824, meistars no 1779) Pavlovskas pils pie Sankt-Pēterburgas

Anrī Žakobs (Henri Jacob, 1753 – 1824, meistars no 1779) Pavlovskas pils pie Sankt-Pēterburgas


Henri Jacob,Period : Louis XVI, circa 1785.Material : natural carved wood
1785


ceturtdiena, 2012. gada 11. oktobris

Žans Batists Klods Senē

Žans Batists Klods Senē (Jean Baptiste Claude Sené, 1748-1803), Parīzes mēbeļnieks no galdnieku dinastijas: viņa vectētiņš Žans Senē (Jean Sené 1695 - ), viņa tēvs Klods I Senē (Claude I Sené 1724-1792) un viņa brālis Klods II Senē (Claude II Sené), īsteno to pašu profesiju. Ejot pa tēva un vectēva pēdām, Žans Batists Klods Senē kļuva par meistaru, kad viņam bija divdesmit viens gads (1769). Pazīstams pateicoties viņa izgatavotajām mēbelēm karaliskās ģimenes rezidencēm, sākot ar 1780.gadu vidu. Īpaši zināms ar gultu, kuru viņš izgatavoja Marijai Antuanetei - francijas karalienei, Fontenblo pilij (Château de Fontainebleau). Strādājot ar administratoru jaunajai republikāniskajai valdībai pēc Franču revolūcijas, viņš tāpat varēja turpināt izgatavot mēbeles, atšķirībā no daudziem viņa kolēģēm, kuri nobankrotēja.
Жан Батист Клод Сене (Jean Baptiste Claude Sené, 1747-1803) парижский краснодеревщик из династии столяров: его дедушка Жан (Jean Sené 1695- ), его отец Клод I (Claude I Sené 1724-1792) и его брат Клод II (Claude II Sené), осуществляют ту же профессию. Идя по стопам его отца и дедушки, Жан-Батист-Клод Сене стал краснодеревщиком, когда ему было двадцать один год (1769). Известный благодаря его участию в оснащение резиденций королевской семьи и его окружения, начиная с середины 1780-х годов. Особенно известен кроватью, которую он сделал для Марии Антуанетты, французской королевы, для дворца Фонтенбло (Château de Fontainebleau). Работая администратором для нового республиканского правительства после Французской революции, он также смог продолжить производить мебель, в отличие от многих его коллег, которые обанкротились.

Žans Batists Klods Senē (Jean Baptiste Claude Sené, 1748-1803),
1788Жан Батист Клод Сене (Jean Baptiste Claude Sené, 1747-1803)
1788

Jean-Baptiste-Claude Sené, Marijas Antuanetes gulta, 1787 (Château de Fontainebleau)
Marijas Antuanetes gulta, 1787 (Château de Fontainebleau)
Marijas Antuanetes apzeltītā suņa būda, iespējams - visdārgākā suņa būda pasaulē

Žans Batists Klods Senē (Jean Baptiste Claude Sené, 1748-1803) Marijas Antuanetes suņa būda
1775–80


Jean-Baptiste-Claude Sené  (1748–1803), Carved by Nicolas François Vallois, Gilder: Louis-François Chatard (ca. 1749–1819), Gilder of rosette-shaped bosses on bolt ends: Chaudron Date: 1786, Carved and painted beechwood, covered in pink silk, Dimensions (46.4 x 68.6 x 51.4 cm)
1786

Jean-Baptiste-Claude Sené,ca. 1785-ca. 1790 (made), Carved walnut, painted white and grey and partly gilt, with modern silk upholstery and modern castors
1785-1790 


1785 Louvre Museum

1787 Louvre  Museum

1787 Louvre  Museum


1789 Louvre  Museum


1787

sestdiena, 2012. gada 6. oktobris

Gijoms Benemans

Gijoms Benemans (Guillaume Beneman or Benneman 1750-1811). Vācu izcelsmes, Parīzē strādājošs ebenists (ébéniste) G. Benemans kļuva par Luija XVI galma mēbeļu piegādātāju 1784. gadā. Arī viņš izmantoja sarkankoku un bronzu, bet viņa darinātās kumodes un sekreteri ir nedaudz masīvāki un smagnējāki, nekā Rizeneram (Riesener), kuru viņš aizstāja galmā. Benemans ietver kompozīcijās lielus bronzas bareljefus, pilastrus, kaltas frīzes ar kara atribūtiku vai antīkiem sižetiem, kurus izgatavoja viņa bronzas meistars Tomirs (Pierre-Philippe Thomire), ar kuru Benemans sadarbojās. Dažkārt mēbeles rotā keramikas plaketes (franču plaquette „plāksnīte - mēbeļu, sadzīves priekšmetu utt. rotāšanai no metāla, keramikas vai cita materiāla darināta plāksnīte ar reljefētu attēlu”) ar baltām figūrām uz gaišzila fona. Tās izgatavoja Anglijā Vedžvuda firmā vai Sevras manufaktūrā Parīzes tuvumā.Гийом Бенеман (Guillaume Beneman or Benneman 1750-1811) Немец по происхождению, работал в Париже, стал придворным поставщиком Людовика XVI с 1784 года. Изготавливал мебель в стиле классицизма, из красного дерева с бронзой, иногда украшал предметы керамическими планкетками с белыми фигурами на голубом фоне, исполненными в Англии на заводе Веджвуда или на Севрской мануфактуре близ Парижа. Заменил при дворе мастера Ж.А.Ризенера.


bronzas meistars Tomirs (Pierre-Philippe Thomire)


Gijoms Benemans (Guillaume Beneman or Benneman 1750-1811)

Гийом Бенеман (Guillaume Beneman or Benneman 1750-1811)

Kumode, sarkankoks, bronza. Francija. 19. gs. 2. puse. Kopija no G. Benemana 1786. gadā izgatavotās kumodes Marijas Antuanetes spēļu istabai Fontenblo pilī.  (Rundāles pils, Latvija)
Kumode, sarkankoks, bronza. Francija. 19. gs. 2. puse. Kopija no G. Benemana 1786. gadā izgatavotās kumodes Marijas Antuanetes spēļu istabai Fontenblo pilī. (Rundāles pils, Latvija)

Commode, mahogany, bronze. France. 2nd half of the 19th c.  (A copy from G. Benemann’s commode made for Maria Antoinette’s game room in Fontainebleau Palace in 1786.) (Rundale Palace, Latvia)
Commode, mahogany, bronze. France. 2nd half of the 19th c.  (A copy from G. Benemann’s commode made for Maria Antoinette’s game room in Fontainebleau Palace in 1786.) (Rundale Palace, Latvia)

Комод, красное дерево, бронза. Франция. II пол. XIX в. (копия с комода изготовленного в 1786 г. Г.Бенеманом для игрального зала Марии Антуанетты во дворце Фонтенбло.)  (Рундальский дворец, Латвия)
Комод, красное дерево, бронза. Франция. II пол. XIX в. (копия с комода изготовленного в 1786 г. Г.Бенеманом для игрального зала Марии Антуанетты во дворце Фонтенбло.) (Рундальский дворец, Латвия)
A Fine Louis XVI Style Gilt-Bronze Mounted Commode À Vantaux, After An Eighteenth Century Model By Benneman.
A Fine Louis XVI Style Gilt-Bronze Mounted Commode À Vantaux, After An Eighteenth Century Model By Benneman. Guillaume Benneman  (active 1785, died 1811) Modeler: Mounts modeled by Louis Simon Boizot (French, Paris 1743–1809 Paris) Modeler: and Gilles-François Martin (ca. 1713–1795) Modeler: and Pierre Michaud (working ca. 1755–after 1771) Artist: Cast by Étienne-Jean Forestier (died 1768) Artist: Cast by Pierre-Auguste Forestier Maker: Chased by Pierre-Philippe Thomire (French, Paris 1751–1843 Paris) Maker: and Bardin Maker: and Tournay Maker: Galle Factory director: Under the direction of Jean Hauré (1739, active 1774–after 1796) Date: ca. 1786–87 Culture: French (Paris) Medium: Oak veneered with partly stained kingwood, ebony, rosewood, holly, and mahogany; gilt-bronze mounts; brèche d'Alep marble top (not original to the secretary); the writing surface lined with green leather (not original to the secretary). Dimensions: 63-1/2 x 32 x 15 in. (161.3 x 81.3 x 38.1 cm)